Life

Portrett av en ungdomsgenerasjon

Scroll ned eller klikk på pilene for å bla gjennom historien

Fra tusenårsskifte og framover har det skjedd markante endringer i ungdomsmiljøene i Norge. Særlig gjelder det for jentenes psykiske helse.

Aftenbladet har gått i dybden og analysert den nasjonale ungdatabasen for å finne ut hvordan ungdommene i Rogaland selv sier at de har det. Undersøkelsen baserer seg på svarene til 14.973 ungdomsskoleelever bare i Rogaland. Det betyr at over 87 prosent av alle 8.- 9.- og 10.-klassingene har svart.

Det gir oss et unikt innblikk i hverdagen til fylkets tenåringer.

Undersøkelsene ble gjennomført i 2013 og 2014. I Stavanger ble den ble første gang presentert i mars 2014 og i Hjelmeland sist i februar 2015.

Les mer om metoden her

Ungdata

Lykkeligst i Time

Time kommune er stedet hvor flest unge mener de vil få et lykkelig liv i de store kommunene i Rogaland.

Vil du få et godt og lykkelig liv?

Kommuner med mer enn 11.000 innbyggere
Kommuner med mindre enn 11.000 innbyggere

Ungdom i Time er også de som er mest fornøyd med utseendet. De er og i toppen når det kommer til å være fornøyd med vennene sine.

Ine (15) trener 6 dager i uka

Stavangerungdommen er de som trener mest

Andel som trener ukentlig på minst én arena

Kommuner med mer enn 11.000 innbyggere
Kommuner med mindre enn 11.000 innbyggere

Hvor mange i små kommuner trener i idrettslag?

Hvor mange i større kommuner trener i idrettslag?

Hvor mange i små kommuner trener på helsestudio?

Hvor mange i større kommuner trener på helsestudio?

Hvor mange i små kommuner trener på egenhånd?

Hvor mange i større kommuner trener på egenhånd?

9 av 10 ungdomsskolelever i Hjelmeland sier de spiser middag med familien hver dag.

Middagsvaner

Flest deltar i religiøse foreninger i Strand og Hå i større kommuner

– Vi er ikke så mange som går fast på møtene, kanskje opp mot 50 hver fredag. Det betyr jo at de fleste ungdommene på Jørpeland ikke går på møter

Fredrik Angelsen (15)

Har du vært med på aktiviteter i en religiøs forening den siste måneden?

Kommuner med mer enn 11.000 innbyggere
Kommuner med mindre enn 11.000 innbyggere

Én Gud og alles Far,
han som er over alle
og gjennom alle og i alle.

Paulus brev til Efeserne, kap 4 vers 6

39 % av jentene på ungdomsskolen i Rogaland sier de sliter med sin psykiske helse.

Jentene svarer at de føler håpløshet med tanke på fremtiden, de svarer at de føler seg ulykkelige, triste og deprimerte. Flest svarer at de bekymrer seg altfor mye.

Kartene under viser hvor i fylket ungdom har størst psykiske plager.

Ikke tall 21-25 % 16-20 % 11-15 % 1-5 %

Ikke tall 41-45 % 36-40 % 31-35 % 26-30 %

Jentene har større utfordringer med sin psykiske helse enn guttene. 45 prosent av jentene i Rogaland svarer at de bekymrer seg altfor mye.

Føler seg ulykkelig
Føler alt er et slit
Er bekymret

– Vi står overfor en stressa og bekymret jentegenerasjon landet over. Dette er noe vi har visst om ei stund. Men problemstillingen har egentlig fått lite offentlig fokus før nå.

Kristinn Hegna, forsker ved NOVA og prosjektleder for UNG-undersøkelsen.

– Alle er jo egentlig stressa, mange er bekymra. Det er så mye å tenke på. Vi snakker om det hele tiden.

Hanne Enoksen (15)

Nå vil guttene arbeide

Halvparten av guttene i Rogaland sier de vil ta høyere utdanning på universitet eller høyskole. 63 prosent av jentene sier det samme.

Vil du ta høyere utdanning?

Kommuner med mer enn 11.000 innbyggere
Kommuner med mindre enn 11.000 innbyggere

– Valget om å ta høyere utdanning har en form for løsrivelse i seg. Fordi når en flytter for å studere vil en møte nye venner og etablerer en livsstil som gjør at sjansen for at en flytter hjem igjen blir redusert.

Erik Fossåskaret, sosiolog UiS

Annenhver ungdomsskoleelev i Rogaland svarte at de er hjemme hele kvelden to til fem ganger i uka. 18 prosent svarte at de var hjemme seks ganger eller mer.

De som sitter hjemme

50 prosent av ungdommen i større kommuner var hjemme mellom 2-5 ganger sist uke.

18 prosent svarte at de var hjemme 6 ganger eller mer i uka.

De som sitter hjemme

54 prosent av ungdommen i mindre kommuner var hjemme mellom 2-5 ganger sist uke.

18 prosent svarte at de var hjemme 6 ganger eller mer i uka.

Hva gir høyest status?

I undersøkelsen, er ungdommene også bedt om å rangere hva de mener gir høy status av å ha et bra utseende, drikke seg full, å være god på skolen og ha moteriktige klær. Høyest status i Rogaland, i både små også store kommuner, er å være til å stole på.

Store kommuner. Pek på boblene for å se tallene

Små kommuner. Pek på boblene for å se tallene

Viktige venner

Gode venner er avgjørende for hvordan ungdom trives. Venner bekrefter, støtter og hjelper. At rogalandsungdommen rangerer tillit og å være til å stole på som det viktigste for å oppnå status, vitner om dette.