#oljekuttene

Oljeprisen er halvert og næringen mister arbeidsplasser hver uke. Hvor mange har egentlig mistet jobben det siste året og hvor mange vil miste jobbene framover? Aftenbladet har samlet informasjonen om de bedriftene som allerede har nedbemannet og de som har varslet at de skal nedbemanne.

oljejobber er varslet kuttet

Gjennomførte og varslede kutt

Selskap Gjennomførte/varslede kutt
* = innleide arbeidstakere
Lista er utarbeidet av DNB Markets, basert på innrapporterte nedbemanninger. Lista har et høyt og et lavt anslag, her er bare laveste anslag gjengitt. Differansen mellom høyt og lavt anslag er 1400 stillinger.

Oljepris siste 30 dager

Vri telefonen for å se grafen bedre
Kilde: US Energy Information Administration Data, Europe Brent Crude. Kursene oppdateres ukentlig.

Oljepris og dollarkurs siste 2 år

Vri telefonen for å se grafen bedre
Kilde: US Department of Energy, Europe Brent Crude og Bank of England. Kursene oppdateres ukentlig.

Siste om oljekuttene

Direkte sysselsetting i Rogaland

  • 1973: 2.000
  • 1988: 30.000
  • 1993: 40.000
  • 1995: 33.700
  • 1999: 45.000

De største kuttene

  • 1994-1995: 3800 oljejobber kuttet i Rogaland på ett år
  • 1998: 19.000 jobber borte i løpet av to år fram til 2000 (nasjonalt)
  • 1999-2000: 16.687 jobber borte i olja nasjonalt på ett år
  • 2002-2003: 5000 stillinger borte på ett år (nasjonalt)
  • 1988-1989: 6407 jobber kuttes nasjonalt

Arbeidsledige i Rogaland

Tall fra SSB

#oljekuttene

Saker om oljekuttene

aftenbladet.no/energi

Ansatte i ulike petroleumssektorer

Tall fra International research institute of Stavanger. Kartlegging av ansatte i 2015.