Logg inn

Ikke abonnent? Bestill tilgang i dag:

Bestill abonnement

Sikkerhet i tunnelene

Slik vil tunnelen se ut i profil. Tverrslagene binder sammen de to tunnelløpene. Slike tverrslag vil det være for hver 250 meter. Grafikk: Tor Pedersen

Dette skal inn i tunnelene

430 nødstasjoner.

200 vifter.

1950 ledelys.

50.000 meter kabel for radio og nødnett.

1250 kjørefeltsignaler.

26 bommer.

2000 skilt (som fart, fare osv.)

500 kameraer.

125.000 meter med kommunikasjonskabel.

Tunnelbranner i Rogaland

Desember 2012: Mastrafjordtunnelen: Brann i dekk på maskintransport-tilhenger.

August 2013: Byfjordtunnelen: Motorhavari i trailer, ingen branntilløp, men strek røykutvikling.

Juni 2014: Mastrafjordtunnelen: Teknisk svikt, motorhavari på lastebil, sterk røykutvikling.

Desember 2014: Mastrafjordtunnelen: Branntilløp i motorrom i personbil.

Juni 2015: Byfjordtunnelen: Branntillløp i motorrom i personbil.

August 2015: Mastrafjordtunnelen: Brann i motorrom i lastebil.


Den største stigningen i Ryfast er på 7,85 prosent. Stigning over 5 prosent øker faren for at tyngre kjøretøy kan få varmgang i motor og bremser. Grafikk: Tor Pedersen

Her kommer tunnelinnslagene

Reisetider før og etter Ryfast

Reisetidene fra Stavanger

Alle tall er ca-tall. Ventetid på ferge er ikke regnet med.

Tunnelene mellom Nord-Jæren og Ryfylke vil korte ned reisetiden drastisk mellom de to regionene. Fartsgrensen i tunnelene er satt til 80 km/t. Så mye tid vil du spare:

 • Stavanger til Solbakk på 15 minutter (forbedring på 40 minutter).
 • Stavanger til Tau på 20 minutter (forbedring på 25 minutter).
 • Stavanger til Jørpeland på 25 minutter (forbedring på 35 minutter).
 • Stavanger til Forsand på 40 minutter (forbedring på 20 minutter).
 • Stavanger til Hjelmeland på 1 time (forbedring på 20 minutter).

Reisetidene fra Stavanger i 2050

Tallene er basert på en studie gjort av konsulentselskapet Asplan Viak.

Konsulentselskapet Asplan Viak har gjort en studie på hvor mye kortere reisetiden kommer til å bli i 2050. Etter at firmaet hadde jobbet med analysen fra sommeren 2013 til vinteren 2014, ble analysen presentert på Ryfylkekonferansen 30. januar 2014.

 • Stavanger - Strand på 20 minutter (forbedring 30 minutter)
 • Stavanger - Årdal på 40 minutter (forbedring 33 minutter)
 • Stavanger - Hjelmeland 50 minutter (forbedring 35 minutter)
 • Stavanger - Sand 1 time og 20 minutter (forbedring 1 time)
 • Stavanger - Sauda 2 timer (forbedring 1 time og 10 minutter)

Status nå


Video: Statens vegvesen

Siste om Ryfast

Om prosjektet

Dette er Ryfast

Ryfast er et nettverk av tunneler som skal binde sammen Stavanger og Ryfylke. Første spadetak ble tatt i november 2012 og tunnelene skal stå ferdige i løpet av høsten 2019.

Ryfast blir delt inn i tre tunneler: Hundvågtunnelen, Ryfylketunnelen og Eiganestunnelen.

Hundvågtunnelen begynner på Våland i Stavanger og slutter nord på Hundvåg. Denne tunnelen er 5,5 kilometer lang. Kjører du fra Stavanger mot Hundvåg, vil du også kunne kjøre av til Buøy.

På Hundvåg begynner den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen. Tunnelen går under Hidlefjorden og kommer opp på Solbakk, sør for Tau.

Begge tunnelene vil være på fire felt i to løp. Totalt har Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen en prislapp på 6,9 milliarder kroner og Ryfylketunnelen vil være verdens lengste og dypeste veitunnel.

I tillegg bygges Eiganestunnelen, som er en del av ny E39. Denne tunnelen begynner i Schancheholen og kommer ut på Tasta, hvor Byhaugtunnelen er i dag. Deler av tunnelen vil ha av- og påkjørsler til Ryfast-sambandet. Det vil også være mulig å koble seg på Eiganestunnelen ved Kiellandsmyra. Tunnelen er 3,7 kilometer lang.

Samtidig som det bygges ny tunnel, skal det lages en 2,3 kilometer lang firefelts vegstrekning fra Byhaugtunnelen til Smiene på Tasta. Eiganestunnelen vil også være en firefeltsvei med to løp. Tunnelen med daganlegg vil koste nesten 3,1 milliarder kroner.

Totalt vil de tre tunnelene koste 10 milliarder kroner.

Hva er målet med Ryfast?

 • Redusere reisetiden med bil fra hele eller deler av Ryfylke til Nord-Jæren og E39.
 • Døgnåpen forbindelse mellom deler av Ryfylke og Nord-Jæren/E39
 • Tilrettelegging for effektivisering av kollektivtrafikken mellom Strand og Stavanger.
 • Tilrettelegging for utvikling av et robust bo- og arbeidsmarked i Ryfylke.
 • Fergefri forbindelse mellom Nord-Jæren og Ryfylke.
 • Gi Hundvåg en fastlandsforbindelse i tillegg til Bybrua.
 • Avlaste sentrumsområdene for gjennomgangstrafikk mellom Hundvåg og E39.

Ønsket med Ryfast er å knytte Ryfylke og Nord-Jæren tettere sammen, i tillegg til å omdirigere mye av trafikken som nå går gjennom Stavanger sentrum.

I dag er det to ferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Stavanger - Tau og Lauvvik - Oanes. Tau-ferja legger til i Stavanger sentrum, og bilene fra Ryfylke møter trafikken som kommer over Bybrua fra Hundvåg. Trafikken går gjennom Stavanger sentrum, videre opp Madlaveien, hvor trafikken blir enda tettere på grunn av alle bilene som kommer fra Tasta.

Dette fører til svært mye kø. Veinettet er sprengt.

De store trafikale problemene fører ikke bare til frustrasjon og kø, men hindrer også bosetting og næringsutvikling på Hundvåg. Dette er Stavanger kommune svært misfornøyd med. Kommunen håper Ryfast bidrar til at Hundvåg blir en mer attraktiv plass for både familier og bedrifter.

Når Ryfast står ferdig i 2019, vil ferjene som i dag forbinder Nord-Jæren med Ryfylke, legges ned. Trafikken fra Ryfylke, Hundvåg og Buøy vil gå under Stavanger sentrum og rett ut på Motorveien.

I tillegg vil store deler av gjennomgangstrafikken på Tasta og Eiganes bli flyttet ved hjelp av Eiganestunnelen. Vegvesenet ser for seg at 35.000 kjøretøy daglig vil gå fra å kjøre gjennom sentrumsnære områder, til å bruke Eiganestunnelen i stedet for.

Eiganestunnelen vil øke kapasiteten på E39 betraktelig. Dette gir kortere reisetid, det legges bedre til rette for kollektivtrafikk, veien blir sikrere - noe som igjen vil føre til færre trafikkulykker. Tunnelen vil også avlaste det allerede utsatte Tjensvollkrysset.

Slik ble Ryfast til

På 1980-tallet planla rogalandspolitikerne at Ryfylke og Nord-Jæren skulle knyttes sammen med rørbru over Høgsfjorden.

Illustrasjon

Tanken var å bygge en over kilometerlang rørbru. Det såkalte røret skulle flyte 25 meter under overflaten og enten være frittflytende eller festes til havbunnen med stålstag.

Offentlige myndigheter brukte titalls millioner kroner på forskning og utvikling. Men i januar 2000 valgte Rogaland fylkesting å rykke helt tilbake til start: Ryfylkes fastlandsforbindelse skulle utredes helt på ny.

Ti mulige fjordkryssinger ble vurdert. I 2001 falt valget på Ryfast. Siden har prislappen for Ryfast-pakken steget fra 1,8 milliarder (år 2000-kroner) via 2,4 milliarder til 3,3 milliarder kroner (2005-kroner) hovedsakelig grunnet krav om dobbeltløp, prisstigning og nye standardkrav på tunneler, blant annet økt krav til sikkerhet. I dag er det kjent at prislappen på Ryfast trolig vil ende på 6,9 milliarder kroner.

12. juni 2012 ble Ryfast vedtatt i Stortinget med 77 mot 25 stemmer.

9. november 2012, 11 år etter at Ryfast ble vurdert som det beste alternativet, tok daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa første spadestikk og byggingen var i gang.

Foto: Fredrik Refvem

Dette koster Ryfast

Disse betaler Ryfast

 • Ryfast koster totalt 6,9 milliarder kroner. 8 av 10 kroner skal betales med bompenger. Slik er fordelingen:
 • Bompenger: 80%
 • Statlige midler: 14%
 • Tilskudd fra fylkeskommunen, kommuner og næringsliv: 6%
 • Bompenger tilsvarer 5,46 milliarder kroner
 • Statlige midler tilsvarer 968 millioner kroner.
 • Tilskudd fra fylkeskommunen, kommuner og andre tilsvarer 372 millioner kroner.

Bompengetaksten vil i gjennomsnitt være 170 kroner gjennom Ryfylketunnelen. Gjennom Hundvågtunnelen vil prisen i gjennomsnitt være 22 kroner.

- Dette innebærer at de som for eksempel kjører med maks rabatt og vanlig personbil, vil få betydelig lavere takster ettersom de gjennomsnittlige takstene gjenspeiler også tunge kjøretøyer og de som kjører uten rabatt, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord til Aftenbladet.

De endelige bompengetakstene vil bli fastsatt rett før åpning i 2019.

Total pris: 6,9 millarder (Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen). 8 av 10 kroner skal betales med bompenger

Disse betaler Eiganestunnelen

Eiganestunnelen koster nesten 3,1 milliarder kroner. Tilskudd fra Staten og bompenger skal finansiere tunnelen.

 • Bompenger: 51%
 • Statlige midler: 49%
 • Statlige midler tilsvarer 1,5 milliarder kroner.
 • Bompenger tilsvarer 1,6 milliarder kroner.

Total pris: 3,086 millarder kroner. Staten tar 49 prosent av regningen. Resten finansieres med bompenger.

Visste du at...

 • Tunnelene blir mellom 60 til 120 meter lengre i uka. Hvor raskt arbeidet går avhenger av kvaliteten på fjellet.
 • Etter en sprengning blir tunnelen rundt 5 meter lengre, og til hver salve brukes 1000 kilo dynamitt.
 • I løpet av byggingen kommer det til å gå av 10.000-15.000 dynamittsalver.
 • All massen som sprenges ut av fjellet tilsvarer 250.000-300.000 lastebillass.
 • Når alt er ferdig vil det ha blitt sprengt ut 52,8 kilometer med tunnel.
 • Arbeidere fra 28 ulike land er i sving med det omfattende prosjektet.
 • Ryfast koster 6,9 milliarder kroner å bygge. Dette tilsvarer:
  • 32 DNB Arenaer.
  • 42 Viking stadioner.
  • 56 Tjensvollkryss.
  • Du hadde havnet på 25. plass over Norges rikeste. Dette er likevel bare småpenger sammenlignet med Norges rikeste, John Fredriksen, som kunne betalt for 15 Ryfast-prosjekt alene.

Hva vil du vite om Ryfast? Dette er et prosjekt som går over lang tid, og vi vil stadig komme med nytt stoff. Vi er interessert i å høre hva du vil vite mer om. Har du et tips? Send det til vår journalist her.

Journalist: Håvard Tanche-Larsen Knutsen